Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

1. Projekt uchwały 05.06.2014 17:32

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

czytaj więcej

2. Projekt uchwały 06.06.2014 10:44

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

3. Projekt uchwały 06.06.2014 13:07

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

czytaj więcej

4. Projekt uchwały 06.06.2014 13:00

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

czytaj więcej

5. Projekt uchwały 06.06.2014 12:57

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

6. Projekt uchwały 06.06.2014 12:53

w sprawie uchwalenia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014

czytaj więcej

7. Projekt uchwały 06.06.2014 12:49

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

8. Projekt uchwały 06.06.2014 12:47

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

9. Projekt uchwały 06.06.2014 12:42

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-­2018

czytaj więcej

10. Projekt uchwały 06.06.2014 12:38

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

11. Projekt uchwały 06.06.2014 12:36

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

12. Projekt uchwały 06.06.2014 12:35

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice

czytaj więcej

13. Projekt uchwały 06.06.2014 12:27

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 701/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

14. Projekt uchwały 06.06.2014 12:25

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

15. Projekt uchwały 06.06.2014 12:23

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej
1 2 »