Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 02.04.2014 15:18

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi oraz wydzielonych pod drogi a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

czytaj więcej

Projekt uchwały 02.04.2014 15:15

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

czytaj więcej

Projekt uchwały 02.04.2014 14:55

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj więcej