Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 05.05.2014 13:57

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 13:48

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 13:45

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 13:27

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 13:24

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, stanowiącej działkę nr ewid. 772.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 13:22

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 13:18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w Gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 631/31, 631/32.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 13:15

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 13:02

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 12:57

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 12:10

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 11:26

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 11:23

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2013.

czytaj więcej

Projekt uchwały 05.05.2014 11:18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2013.

czytaj więcej