Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/16/2014 02.01.2015 11:12

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/15/2014 02.01.2015 11:11

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/14/2014 02.01.2015 11:10

Uchwała Budżetowa na rok 2015

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/13/2014 02.01.2015 11:09

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/12/2014 02.01.2015 11:08

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/11/2014 02.01.2015 11:07

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/10/2014 02.01.2015 11:03

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 1290 oraz na części działki ew. 1291, położonych w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, gmina Michałowice, stanowiących własność Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/9/2014 02.01.2015 11:02

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 283/1 (dz. hip. 283), położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/8/2014 02.01.2015 11:01

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej