Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XL/378/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 roku 28.08.2014 14:04

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XL/377/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 roku 28.08.2014 13:59

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XL/376/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r. 28.08.2014 13:56

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XL/375/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r. 28.08.2014 13:49

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XL/374/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r. 27.08.2014 11:59

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr XL/373/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r. 27.08.2014 11:49

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

czytaj więcej

Uchwała Nr XL/372/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r. 27.08.2014 11:33

zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

czytaj więcej