Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLII/416/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 roku 14.11.2014 10:54

w sprawie rozpatrzenia skargi na łamanie prawa przez Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/415/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. 14.11.2014 10:52

w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/380/2014 z 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. 14.11.2014 10:51

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części działki ew. nr 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/413/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. 14.11.2014 10:48

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, nieruchomości położonej w Opaczy-Kolonii, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/412/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. 14.11.2014 10:46

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/411/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 14.11.2014 09:43

w sprawie uchwalenia „Programu wspierania rodziny w Gminie Michałowice na lata 2014- 2016”

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/410/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. 14.11.2014 09:35

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/409/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. w 07.11.2014 15:48

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/408/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 listopada 2014 r. 07.11.2014 15:44

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2015 roku.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/407/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. 07.11.2014 15:43

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/406/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. 07.11.2014 15:35

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

czytaj więcej