Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 roku 27.03.2014 18:20

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/327/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 roku 27.03.2014 18:17

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XXXVI/326/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 roku 27.03.2014 18:14

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 18:10

w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 631/31 i 631/32.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/324/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 18:01

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/323/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 17:54

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/322/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 17:49

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/321/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 17:43

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, nieruchomości położonej w Opaczy-Kolonii, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/320/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 17:37

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/319/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 17:03

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/318/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 17:00

w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/317/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 16:44

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2014.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/316/2014 Rady Gminy Michałowice dnia 13 marca 2014r. 27.03.2014 16:40

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 16:14

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVI/314/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. 27.03.2014 14:46

zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 -2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

czytaj więcej
1 2 »