Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXVII/331/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014 r. 09.04.2014 13:55

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi oraz wydzielonych pod drogi a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/330/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014 r. 09.04.2014 13:58

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXVII/329/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014 r. 09.04.2014 14:02

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj więcej