Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 06.03.2015 12:29

zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2015 12:26

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2015 12:22

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 06.03.2015 12:19

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 628/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej