Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr IX /75/2015 09.07.2015 11:20

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX /74/2015 09.07.2015 11:18

zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/73/2015 09.07.2015 11:17

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Michałowice darowizny nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 101/4 o pow. około 2,00 ha, położonej w Granicy, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/72/2015 09.07.2015 11:16

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 101/4 o pow. około 0,36 ha, położonej w Granicy, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/71/2015 09.07.2015 11:15

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 101/4 o pow. około 1,00 ha, położonej w Granicy, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/70/2015 09.07.2015 11:13

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Granica, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 101/4 o pow. około 7,16 ha, położonej w Granicy, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/69/2015 09.07.2015 11:12

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej