Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr X/92/2015 16.10.2015 15:55

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z zakresu prawa pracy.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/91/2015 16.10.2015 15:54

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr X/90/2015 16.10.2015 15:50

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na kres kolejnych trzech lat nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną nr 477/3, położoną w brębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr X/89/2015 16.10.2015 15:49

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części zabudowanej nieruchomości położonej w Komorowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/4, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr X/88/2015 16.10.2015 15:48

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części zabudowanej nieruchomości położonej w Michałowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 469, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr X/87/2015 16.10.2015 15:47

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Granica - część II", obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś

czytaj więcej

Uchwała Nr X/86/2015 16.10.2015 15:44

zmieniająca Uchwałę Nr VII/61/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011- 2016

czytaj więcej

Uchwała Nr X/85/2015 16.10.2015 15:43

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy gminą Michałowice a Miastem Piastów, Miastem Pruszków dotyczącego realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

czytaj więcej

Uchwała Nr X/84/2015 16.10.2015 15:42

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/83/2015 16.10.2015 15:40

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/82/2015 16.10.2015 15:39

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/81/2015 16.10.2015 15:39

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr X/80/2015 16.10.2015 15:38

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr X/79/2015 16.10.2015 15:37

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

czytaj więcej

Uchwała Nr X/78/2015 16.10.2015 15:37

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

czytaj więcej
1 2 »