Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
192

Projekty uchwał wnoszone na XIII sesję Rady Gminy

Projekt Uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.

Projekt Uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Projekt Uchwały

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2016.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 771, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 215, położonej w obrębie ewid. Sokołów, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki ewidencyjnej nr 618/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, stanowiącej własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Michałowice oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2023 roku.
Data publikacji: 15.02.2016 11:31
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2016 16:15
Wyświetleń: 192
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski