Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
114

Projekty uchwał wnoszone na XIV sesję Rady Gminy

Projekt Uchwały

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2015.

Projekt Uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2015.

Projekt Uchwały

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020

Projekt Uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr
XII/118/2015.

Projekt Uchwały

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego z Miastem Pruszkowem.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę Nr X/84/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 1146, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności
nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 631/1, położonej w obrębie
ewidencyjnym Pęcice w gminie Michałowice,

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 635, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice,

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat nieruchomości położonej w obrębie ewid. Granica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 596, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 215 o pow. 949 m2, położonej w obrębie ewid. Sokołów, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego działki ewid. nr 1084 w Komorowie, w gminie Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, stanowiącej własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wykonania obowiązku zapisu zwykłego
Data publikacji: 05.05.2016 15:51
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2016 15:51
Wyświetleń: 114
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż