Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIV / 161 /2016 20.05.2016 09:01

w sprawie wykonania obowiązku zapisu zwykłego

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV / 160 / 2016 20.05.2016 09:01

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 208/2,
położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV / 159 / 2016 20.05.2016 09:00

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego działki ewid.
nr 1084 w Komorowie, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV / 158 / 2016 20.05.2016 09:00

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części
działki ewidencyjnej nr 215 o pow. 949 m2, położonej w obrębie ewid. Sokołów,
stanowiącej mienie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV / 157 / 2016 20.05.2016 08:59

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat
nieruchomości położonej w obrębie ewid. Granica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 596, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XIV/156 /2016 20.05.2016 08:58

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Michałowice
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 635, położonej
w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice,

czytaj więcej

Uchwała nr XIV/155 /2016 20.05.2016 08:58

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności
nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 631/1, położonej w obrębie
ewidencyjnym Pęcice w gminie Michałowice,

czytaj więcej

Uchwała nr XIV/154 /2016 20.05.2016 08:57

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności
nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 1146, położonej w obrębie
ewidencyjnym Komorów-Osiedle, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/153/2016 20.05.2016 08:56

zmieniająca uchwałę Nr X/84/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Michałowice”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/152/2016 20.05.2016 08:55

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy
parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/151/2016 20.05.2016 08:54

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy
dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.

czytaj więcej

Uchwała NR XIV/150/2016 20.05.2016 08:53

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego z Miastem Pruszkowem.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV /149 /2016 20.05.2016 08:51

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr
XII/118/2015.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV /148 /2016 20.05.2016 08:50

zmieniająca Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/147/2016 20.05.2016 08:49

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” – Lemur –
energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację przedsięwzięcia
pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Granicy, gm. Michałowice”.

czytaj więcej
1 2 »