Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIX/225/2016 22.12.2016 11:32

zmieniająca Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/226/2016 22.12.2016 11:34

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/227/2016 22.12.2016 11:35

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/228/2016 22.12.2016 11:37

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/229/2016 22.12.2016 11:40

Uchwała Budżetowa na rok 2017

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/230/2016 22.12.2016 11:45

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2017”

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/231/2016 22.12.2016 11:50

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2017”

czytaj więcej

Uchwała XIX/232/2016 22.12.2016 11:51

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Sokołów, w gminie Michałowice, stanowiącej część działki ewid. nr 218/12.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/233/2016 22.12.2016 11:52

zmieniająca Uchwałę Nr X/91/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/234/2016 22.12.2016 11:53

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Pęcicach Małych, w Gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIX/235/2016 22.12.2016 11:54

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej