Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XVII/193/2016 25.10.2016 11:24

z dnia 17 października 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020.


czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/194/2016 25.10.2016 11:30

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.


czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/195/2016 25.10.2016 11:54

z dnia 17 października 2016 roku
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Michałowice a Agencją Rozwoju Mazowsza S. A.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/196/2016 25.10.2016 11:56

z dnia 17 października 2016 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/197/2016 25.10.2016 12:37

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/198/2016 25.10.2016 11:44

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/199/2016 25.10.2016 12:38

z dnia 17 października 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/200/2016 25.10.2016 12:42

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/201/2016 25.10.2016 12:43

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XVII/202/2016 25.10.2016 12:43

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 37/1 i 37/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice - Wieś, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XVII/203/2016 25.10.2016 12:44

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 277/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała XVII/204/2016 25.10.2016 12:47

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 370/1.

czytaj więcej

Uchwała XVII/205/2016 25.10.2016 12:49

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 172/1.

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/206/2016 25.10.2016 12:53

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części działki ewid. nr 208/2 w Sokołowie, a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

czytaj więcej

Uchwała Nr XVII/207/2016 25.10.2016 12:58

z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 292/1 oraz na części działki ewid. nr 316, położonych w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej
1 2 »