Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
80

Projekty uchwał wnoszone na XXI sesję Rady Gminy

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”.

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017–2020.

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice
Nr XIX/229/2016.

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 628/1, 628/3, 628/6, 628/14 628/26, 628/36, 628/43.
Data publikacji: 23.02.2017 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2017 10:15
Wyświetleń: 80
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż