Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
98

Projekt 1

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017–2020.

Projekt 2

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.

Projekt 3

zmieniająca uchwałę nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”

Projekt 4

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Mała”

Projekt 5

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica

Projekt 6

zmieniająca uchwałę nr XXV/298/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt 7

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.

Projekt 8

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, w ośmioletnią szkołę podstawową.

Projekt 9

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Komorowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Projekt 10

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Michałowicach, w ośmioletnią szkołę podstawową.

Projekt 11

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1249, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle,

Projekt 12

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 692/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice

Projekt 13

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek ewid. nr 461/4 i 461/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia

Projekt 14

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 58/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś

Projekt 15

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 776, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły

Projekt 16

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 713 oraz na części działki ewid. nr 808, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś

Projekt 17

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 100/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś

Projekt 18

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 1171, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica

Projekt 19

Zmieniająca uchwałę Nr III/3/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Data publikacji: 07.09.2017 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2017 15:22
Wyświetleń: 98
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż