Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/288/2017 18.05.2017 12:16

w sprawie uchylenia uchwały nr X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r., uchylenia w części uchwały nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej
w Michałowicach z dnia 10 marca 1989 r. oraz nadania nazwy ulicy położonej w Regułach, w gminie Michałowice


czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/287/2017 18.05.2017 12:13

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Komorowie, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/286/2017 18.05.2017 12:09

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Pęcicach Małych, w Gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/285/2017 18.05.2017 12:07

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/208/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice


czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/284/2017 18.05.2017 12:06

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki ewidencyjnej nr 753, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/283/2017 18.05.2017 12:04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki ewidencyjnej nr 1/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiącej mienie Gminy Michałowice


czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/282/2017 18.05.2017 12:02

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki ewidencyjnej nr 166, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIV/281/2017 18.05.2017 12:00

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki ewidencyjnej nr 166, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała XXIV/280/2017 18.05.2017 11:59

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej Nowa Wieś, położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 408.

czytaj więcej

Uchwała XXIV/279/2017 18.05.2017 11:57

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice Małe, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 87/33.


czytaj więcej

Uchwała nr XXIV/278/2017 18.05.2017 11:55

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 132 oraz działka nr ewid 332, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów - Wieś, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XXIV/277/2017 18.05.2017 11:52

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 687/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XXIV/276/2017 18.05.2017 11:44

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 84/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XXIV/275/2017 18.05.2017 11:32

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 689/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała nr XXIV/274/2017 18.05.2017 11:20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 319/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice - Wieś, w gminie Michałowice

czytaj więcej
1 2 »