Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/330/2017 09.11.2017 09:57

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Michałowice-Wieś część II”


czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/331/2017 09.11.2017 10:05

zmieniająca Uchwałę Nr XI\/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminv Michałowice na lata 2017-2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/332/2017 09.11.2017 10:08

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.


czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/333/2017 09.11.2017 10:11

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/334/2017 09.11.2017 10:13

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2018 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/335/2017 09.11.2017 10:23

w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/336/2017 09.11.2017 10:31

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/337/2017 09.11.2017 10:33

zmieniająca uchwałę nr XXV7292/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/338/2017 09.11.2017 10:36

zmieniająca uchwalę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018 .

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/339/2017 09.11.2017 10:37

zmieniająca uchwalę Nr V/27/20I5 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/340/2017 09.11.2017 10:40

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/341/2017 09.11.2017 10:42

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/342/2017 09.11.2017 10:44

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/343/2017 09.11.2017 10:47

zmieniająca uchwalę Nr IX/78/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVII/344/2017 09.11.2017 10:48

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej
1 2 »