Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVIII/356/2017 29.12.2017 13:22

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/357/2017 29.12.2017 13:32

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.


czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/358/2017 29.12.2017 13:34

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/359/2017 29.12.2017 13:38

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej