Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
424

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr X

5 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji

1. Sprawy porządkowe.
 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska

1) Rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid.119 położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, w gminie Michałowice

Głosowano w sprawie:
Rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid.119 położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, w gminie Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (3)
Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska

2. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Gminy Michałowice.
 

Głosowano w sprawie:
Wniosek Radnej Elżbiety Biczyk.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (10)
Elżbieta Biczyk, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Marek Biskot, Jarosław Hirny-Budka, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
zdjęcia z porzadku obrad protokołu z IV sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Hirny-Budka, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z V sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,


Głosowano w sprawie:
podjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022, z autopoprawka..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

2) Projekt uchwały zmieniającej dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,

Głosowano w sprawie:
podjęcia projektu uchwały zmieniającej dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

3) Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Głosowano w sprawie:
przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

4) Projekt uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, (zatoka autobusowa)

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, (zatoka autobusowa).

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

5) Projekt uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, (ciąg pieszo-rowerowy)

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, (ciąg pieszo-rowerowy) z autopoprawką. .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

6) Projekt uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, (sygnalizacja świetlna)

Głosowano w sprawie:
Projektu uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, (sygnalizacja świetlna).

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

7) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/95/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj I Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach,

Głosowano w sprawie:
podjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/95/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj I Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach z autopoprawką..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

8) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/96/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – ETAP II”,
 

Głosowano w sprawie:
podjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/96/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – ETAP II” z autopoprawką..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

9) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

Głosowano w sprawie:
podjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

10) Projekt uchwały dot. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Komorowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20,

Głosowano w sprawie:
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Komorowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Anna Kamińska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

11) Projekt uchwały dot. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96,

Głosowano w sprawie:
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

12) Stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20,

Głosowano w sprawie:
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

13) Przekazanie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice do organu regulacyjnego,

Głosowano w sprawie:
przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice do organu regulacyjnego,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

14) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”,

Głosowano w sprawie:
podjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

15) Projekt uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

16) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

Głosowano w sprawie:
podjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (2)
Anna Kamińska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

17) Projekt uchwały dot. przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022”,

Głosowano w sprawie:
przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022” z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

18) Projekt uchwały dot. przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 -2022”,

Głosowano w sprawie:
przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 -2022” z autopoprawką,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Paweł Kordys

19) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 772, położonej w obrębie ewid. Granica,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 772, położonej w obrębie ewid. Granica,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

20) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewid. nr 984/5, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewid. nr 984/5, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

21) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie działek ewidencyjnych nr 649/1 i 650/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Granica,

Głosowano w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie działek ewidencyjnych nr 649/1 i 650/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Granica,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Joanna Chilarska, Joanna Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

22) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 725/2 oraz działkę nr ewid. 725/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 725/2 oraz działkę nr ewid. 725/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

23) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewid. Opacz-Kolonia i w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, w gminie Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewid. Opacz-Kolonia i w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, w gminie Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

24) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działką ewid. 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice,

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działką ewid. 221, położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

25) Projekt uchwały dot. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Joanna Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

26) Projekt uchwały dot. nadania nazw ulicy położonej na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
nadania nazw ulicy położonej na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (2)
Joanna Chilarska, Joanna Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

27) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
podjęcia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

28) Projekt uchwały dot. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

Głosowano w sprawie:
powołania zespołu ds. zaoopiniowania kandydatów na ławników w składzie: Joanna Chilarska Urszula Bejda Maciej Polarczyk .

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Maciej Polarczyk
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

29) Projekt uchwały dot. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego.
 

Głosowano w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

30) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid.119 położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, w gminie Michałowice

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid.119 położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, w gminie Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Kowalczyk
NIEOBECNI (2)
Paweł Kordys, Katarzyna Parzyńska

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice za rok 2018.

5. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny za rok 2018.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

8. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

9. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na V, VI, VII sesji kadencji 2018-2023.

10. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

11. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

12. Sprawy wniesione.

 

Data publikacji: 30.07.2019 17:44
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:29
Wyświetleń: 424
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski