Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
1059

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr IV

14 stycznia  2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji i wyniki głosowania

1. Sprawy porządkowe

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (3)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Anna Wyszomirska

2. Podjęcie uchwał:

1) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022


Głosowano w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022 wraz z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (3)
Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys

2) uchwalenie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice

Głosowano w sprawie:
uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice wraz z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (12)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
PRZECIW (3)
Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska

3) określenie planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2019

Głosowano w sprawie:
określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2019 wraz z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4) zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach

Głosowano w sprawie:
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

5) wyznaczenie przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata

Głosowano w sprawie:
wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska

6) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa”

Głosowano w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Dworcowa”.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

7) wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Michałowice

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (1)
Anna Wyszomirska

8) wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 299/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 299/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś, w gminie Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

9) wyrażenie zgody na oddanie w najem na okres kolejnych trzech lat lokalu użytkowego nr VII, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych trzech lat lokalu użytkowego nr VII, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

10) nadanie nazwy ulicom położonym w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice

Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicom położonym w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

3. Informacje i komunikaty Wójta Gminy
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady
5. Sprawy wniesione

 

Data publikacji: 28.12.2018 11:08
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:44
Wyświetleń: 1059
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Śmigielski