Urząd Gminy Michałowice
160

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr IX

15 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

Przebieg sesji

 1. Sprawy porządkowe.

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia porządku obrad..

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  NIEOBECNI (2)
  Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska

  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1) Podjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2023,

  Głosowano w sprawie:
  podjęcia projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2023,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  NIEOBECNI (2)
  Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska

  2) Podjęcie projektu uchwały zmieniającej dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.,

  Głosowano w sprawie:
  podjęcia projektu uchwały zmieniającej dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.,.

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  NIEOBECNI (2)
  Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska

  3) Podjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w Regułach i w Pęcicach.

  Głosowano w sprawie:
  podjęcia projektu uchwały z autopoprawkami w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w Regułach i w Pęcicach. .

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  NIEOBECNI (2)
  Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska
   
Data publikacji: 11.07.2019 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2019 09:37
Wyświetleń: 160
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż