Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
488

Sesja Rady Gminy Nr XIX

26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 15:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

 

Przebieg sesji

 

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
Sprawdzenie obecności.

Wyniki głosowania
OBECNY: 15, NIEOBECNY: 0

Wyniki imienne:
OBECNY (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2020-2023..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Michałowice. (przesłany na XVII sesję)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Gminy Michałowice. .

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Michałowice. (przesłany na XVII sesję)

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Gminy Michałowice. .

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Elżbieta Biczyk

2) Projekt uchwały dot. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r,

Głosowano w sprawie:
Sprawdzenie obecności.

Wyniki głosowania
OBECNY: 14, NIEOBECNY: 1

Wyniki imienne:
OBECNY (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNY (1)
Katarzyna Parzyńska

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Agnieszka Paradowska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska


3) Projekt uchwały dot. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Agnieszka Paradowska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

4) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/194/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/194/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

5) Projekt uchwały dot. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Michałowice do 2034 roku. Aktualizacja”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Michałowice do 2034 roku. Aktualizacja”,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

6) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

7) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

8) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019- 2023,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019- 2023,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

9) Projekt uchwały dot. przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice do organu regulacyjnego,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice do organu regulacyjnego,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

10) Projekt uchwały dot. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” z autopoprawką..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska


11) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

12) Projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat części działki ewidencyjnej nr 58/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części działki ewidencyjnej nr 58/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice, z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

13) Projekt uchwały dot. nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

14) Projekt uchwały dot. nadania nazwy skwerowi położonemu w Komorowie,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. nadania nazwy skwerowi położonemu w Komorowie, z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

15) Projekt uchwały dot. nadania nazwy drodze położonej w Regułach,

Głosowano wniosek w sprawie:
Zakończenie dyskusji p. Macieja Polarczyka.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (3)
Elżbieta Biczyk, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. nadania nazwy drodze położonej w Regułach, z autoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (3)
Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Elżbieta Biczyk, Paweł Kordys, Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

16) Projekt uchwały dot. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Michałowice.Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
PRZECIW (5)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Wyszomirska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

6. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 r.

Głosowano w sprawie:
projektu stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 r. z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

7. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2019 rok.

Głosowano w sprawie:
projektu stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2019 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
BRAK GŁOSU (1)
Adriana Król-Popiel
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Parzyńska

8. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.10.2019 r. – 31.01.2020 r.

9. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII, XIII, XIV, XV sesji kadencji 2018-2023.

10. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.

11. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.

12. Sprawy wniesione.

 

 

Data publikacji: 14.05.2020 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2020 09:22
Wyświetleń: 488
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż