Urząd Gminy Michałowice
80

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XVI

14 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


 

 

Przebieg sesji

Planowany przebieg Sesji (plan sesji)

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. Zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”,
    2. zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,
    3. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019r,
    4. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ewid. 302/1, 302/2, 303/3, 303/6, 304/1, 304/4, 306/2, 306/6, 307/4, 307/8, 308/2, 308/6, 309/2, 309/6, 310/2, 310/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice.

Data publikacji: 10.01.2020 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2020 13:21
Wyświetleń: 80
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski