Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
237

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XXVI

04 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00  w trybie zdalnym

 

Przebieg Sesji (plan sesji)

 

 1. Sprawy porządkowe.

  Głosowano w sprawie:
  Sprawdzenie obecności.

  Wyniki głosowania
  OBECNY: 15, NIEOBECNY: 0

  Wyniki imienne:
  OBECNY (15)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska

  Głosowano w sprawie:
  przyjęcia porządku obrad. .

  Wyniki głosowania
  ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (14)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
  Paweł Kordys


  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „B”.

  Głosowano w sprawie:
  udzielenia głosu przedstawicielowi Willa developer Reguły.

  Wyniki głosowania
  ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (13)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
  Joanna Chilarska
  BRAK GŁOSU (1)
  Katarzyna Parzyńska

  Głosowano w sprawie:
  zabrania głosu przez Panią Urszulę Allam-Pelka.

  Wyniki głosowania
  ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (14)
  Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (1)
  Anna Kamińska

  Głosowano w sprawie:
  podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „B” z autopoprawkami..

  Wyniki głosowania
  ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne:
  ZA (9)
  Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska, Anna Wyszomirska
  BRAK GŁOSU (6)
  Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
   
Data publikacji: 02.12.2020 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2020 10:26
Wyświetleń: 237
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż