Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 245/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2010 r. 11.01.2011 11:11

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 227/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. 21.12.2010 10:22

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 178/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 października 2010 r. 08.12.2010 09:34

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 176/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 października 2010 r. 07.12.2010 14:10

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 210/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 grudnia 2010 r. 07.12.2010 15:46

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2010 r. dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 199/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2010 r. 30.11.2010 11:20

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 156/2010 Wójta Gminy Michałowice z 6 października 2010r. 11.10.2010 10:25

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 147/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 13 września 2010 r. 15.09.2010 15:12

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 141/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 sierpnia 2010 r. 03.09.2010 11:57

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 140/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 sierpnia 2010 r. 02.09.2010 14:20

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 136/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 sierpnia 2010 r. 30.08.2010 16:10

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 135/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 sierpnia 2010 r. 30.08.2010 15:37

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2010 roku.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 sierpnia 2010 r. 05.08.2010 14:44

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 sierpnia 2010 r. 05.08.2010 14:44

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 112/10 Wójta Gminy Micgałowice z 12 lipca 2010r. 10.08.2010 11:19

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art.17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego dz. nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 we wsi Granica.

czytaj więcej
1 2 »