Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 194/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2011 r. 01.02.2012 11:03

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 267/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 30.01.2012 11:52

w sprawie powołania Zespołu ds. utrzymania projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" współfinansowanego z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 266/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 30.01.2012 13:28

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2011.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 265/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 24.01.2012 15:17

w sprawie zmiany „Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Michałowice i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji”.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 264/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 23.01.2012 15:23

w sprawie umorzenia czynszu i innych opłat za używanie lokalu komunalnego.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 263/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 23.01.2012 15:17

w sprawie umorzenia czynszu i innych opłat za używanie lokalu komunalnego.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 262/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 23.01.2012 15:04

w sprawie umorzenia czynszu i innych opłat za używanie lokalu komunalnego.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 261/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 10.01.2012 15:50

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 260/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 10.01.2012 15:14

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

czytaj więcej

Zarządzenie 259/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 10.01.2012 15:11

zmieniające Zarządzenie Nr 203/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011 - 2020.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 258/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 23.01.2012 15:01

w sprawie umorzenia czynszu i innych opłat za używanie lokalu komunalnego.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 257/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 23.01.2012 14:57

w sprawie umorzenia czynszu i innych opłat za używanie lokalu komunalnego.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 256/ZP/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 18.01.2012 13:43

w sprawie: trybu postępowania, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników biorących udział w procedurze przetargowej.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 255 /11/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. 18.01.2012 13:41

w sprawie: udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagające stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 254/ZP/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 roku 18.01.2012 13:38

w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »