Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 280/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2012r. 18.02.2013 14:57

zmieniające Zarządzenie Nr 148/20006 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 września 2006r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów" w Urzędzie Gminy w Michałowicach

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 275/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2012 r. 18.02.2013 14:50

w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 266/2012 18.02.2013 13:34

zmieniające Zarządzenie nr 187/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 243/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2012 r. 19.12.2012 12:55

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 241/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. 04.12.2012 10:18

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie, powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 239/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2012 r. 19.12.2012 10:16

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 238/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2012 r. 19.12.2012 10:14

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 237/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia: 21 listopada 2012 r. 19.12.2012 10:11

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 236/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 listopada 2012 r. 19.12.2012 10:07

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 235/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 listopada 2012 r. 18.12.2012 15:58

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 233/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2012 r. 18.12.2012 15:28

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 232/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia:19 listopada 2012 r. 18.12.2012 15:25

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej zgodnie z § 4 zarządzenia Nr 254/11/ZP Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 231/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2012 r. 19.12.2012 13:13

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 230/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2012 r. 16.11.2012 11:24

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy w 2012 r.

czytaj więcej

Zarządzenie nr 229/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 listopada 2012 r. 15.11.2012 15:59

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »