Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 291/2014 23.04.2018 14:59

zmieniające Zarządzenie Nr256/ZP/20lI Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników biorących udział w procedurze przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 289/2014 17.03.2016 15:00

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla projektu
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej
w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 287/2014 14.08.2015 13:18

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów” w Urzędzie Gminy w Michałowicach

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 286/2014 11.06.2015 15:53

w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 285/2014 11.06.2015 15:51

w sprawie ustalenia „Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Michałowice i jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 283/2014 22.04.2015 11:56

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2015

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 281/2014 08.01.2015 14:38

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 280/2014 08.01.2015 14:12

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2014

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 279/2014 08.01.2015 13:55

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 278/2014 23.12.2014 15:39

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2015 rok

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 277/2014 23.12.2014 15:37

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2015 rok

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 273/2014 08.01.2015 13:52

w sprawie powołania zespołu ds. strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 272/2014 07.12.2015 14:32

w sprawie wyznaczenia celów do analizy na rok 2015.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 271/2014 08.01.2015 13:41

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2015

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 269/2014 07.01.2015 15:58

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2017

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »