Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 118/2015 23.04.2018 15:02

zmieniające Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty btidowlanc niewymagające stosowania ustany z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 266/2015 26.01.2016 12:18

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2015.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 265/2015 08.01.2016 11:12

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów” w Urzędzie Gminy w Michałowicach

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 264/2015 18.01.2016 14:01

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2016

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 263/2015 23.12.2015 11:27

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2016 rok

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 260/2015 18.01.2016 13:57

w sprawie umorzenia należności za dostarczenie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 258/2015 18.01.2016 13:54

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2015.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 256/2015 18.01.2016 13:53

w sprawie umorzenia należności za dostarczenie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 255/2015 18.01.2016 13:50

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyceny (weryfikacji) aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dla Urzędu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Zarządzenie nr 252/2015 18.01.2016 13:48

zmieniające Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i określenia jej zadań.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 251/2015 14.12.2015 15:09

w sprawie wyznaczenia celów do analizy na rok 2016.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 248/2015 10.12.2015 14:29

w sprawie wprowadzenia "Planu zabezpieczenia danych i systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Michałowice"

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 247/2015 18.01.2016 13:46

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2015.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 246/2015 18.01.2016 13:40

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 242/2015 26.01.2016 11:22

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na 2016 rok.

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »