Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 251/2016 16.01.2017 16:03

w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 250/2016 03.01.2017 11:45

zmieniające Zarządzenie Nr 285/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia „Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Michałowice i jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Michałowice”.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 249/2016 03.01.2017 11:44

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 248/2016 02.01.2017 16:04

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji oraz poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Michałowice”

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 247/2016 30.12.2016 11:06

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2017 rok

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 246/2016 04.01.2017 13:47

w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 245/2016 04.01.2017 13:42

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Michałowice nie jest organem prowadzącym

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 244/2016 02.01.2017 11:06

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2017.

czytaj więcej

Zarządzenie nr 243/2016 29.12.2016 13:10

w sprawie konsolidacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) Gminy Michałowice obejmującej Urząd Gminy oraz wszystkie inne jednostki budżetowe Gminy

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 242/2016 28.12.2016 09:31

w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczenie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 241/2016 28.12.2016 09:30

w sprawie umorzenia należności za zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 240/2016 28.12.2016 09:29

w sprawie rozłożenia na raty należności za dostarczenie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 239/2016 30.12.2016 14:11

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2016.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 238/2016 23.12.2016 12:43

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 237/2016 20.12.2016 15:42

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, wyceny (weryfikacji) aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego w Urzędzie Gminy Michałowice


czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »