Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 195/2017 26.04.2018 11:33

zmieniające Zarządzenie Nr 231/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Michałowice”.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 295/2017 15.03.2018 11:08

w sprawie powoływania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 294/2017 15.03.2018 11:07

w sprawie powoływania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 293/2017 15.03.2018 11:06

w sprawie powoływania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi – Etap I” objętego PROW na lata 2014- 2020

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 292/2017 15.03.2018 11:09

w sprawie ustalenia trybu powoływania i zasad funkcjonowania Zespołów zadaniowych ds. realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 290/2017 03.01.2018 08:36

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2018.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 289/2017 04.01.2018 15:27

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 287/2017 17.01.2018 10:44

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 286/2017 03.01.2018 08:28

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2017

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 282/2017 03.01.2018 08:26

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2017

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 281/2017 17.01.2018 10:47

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 281/2017 21.12.2017 10:33

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 280/2017 14.12.2017 13:09

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 277/2017 03.01.2018 08:23

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2017.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 275/2017 13.12.2017 12:08

zmieniające Zarządzenie Nr 254/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »