Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 290/2017 03.01.2018 08:36

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2018.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 289/2017 04.01.2018 15:27

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2020.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 287/2017 17.01.2018 10:44

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 286/2017 03.01.2018 08:28

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2017

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 282/2017 03.01.2018 08:26

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2017

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 281/2017 17.01.2018 10:47

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 281/2017 21.12.2017 10:33

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 280/2017 14.12.2017 13:09

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 277/2017 03.01.2018 08:23

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym urzędu gminy na rok 2017.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 275/2017 13.12.2017 12:08

zmieniające Zarządzenie Nr 254/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 267/2017 01.12.2017 16:20

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 266/2017 01.12.2017 16:19

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 263/2017 04.12.2017 13:22

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Michałowice na rok 2018.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 262/2017 21.12.2017 14:25

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Michałowice”.


czytaj więcej

Zarządzenie Nr 258/2017 28.11.2017 14:19

zmieniające Zarządzenie Nr 258/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Michałowice

czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 ... »