Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 152/2018 23.07.2018 09:25

w sprawie umorzenia należności za dostarczanie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 151/2018 16.07.2018 10:07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania wizji lokalnych w zakresie montażu pieców gazowych w ramach udzielonej przez gminę Michałowice dotacji celowej na trwałą zmianę ogrzewania węglowego na gazowe

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 149/2018 11.07.2018 15:00

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Długa” w Granicy

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 148/2018 11.07.2018 14:57

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Dworcowa” w Regułach


czytaj więcej

Zarządzenie Nr 142/2018 09.07.2018 13:26

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r


czytaj więcej

Zarządzenie Nr 133/2018 04.07.2018 11:10

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2018.


czytaj więcej

Zarządzenie Nr 132/2018 27.06.2018 16:00

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.


czytaj więcej

Zarządzenie Nr 130/2018 04.07.2018 11:08

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2018.


czytaj więcej

Zarządzenie Nr 119/2018 04.07.2018 11:04

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2018.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 118/2018 13.06.2018 14:01

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 117/2018 13.06.2018 14:00

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 116/2018 13.06.2018 13:59

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowejczytaj więcej

Zarządzenie Nr 115A/2018 28.06.2018 12:24

zmieniające Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie określenia „Regulaminu systemu Rower Gminny”.


czytaj więcej

Zarządzenie Nr 115/2018 13.06.2018 13:58

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 113/2018 06.06.2018 07:51

zmieniające Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy w 2018 r.


czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 »