Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 41/2018 20.02.2018 14:56

w sprawie umorzenia należności za zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 40/2018 20.02.2018 14:56

w sprawie umorzenia należności za dostarczanie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 39/2018 20.02.2018 14:55

w sprawie umorzenia należności za dostarczanie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 38/2018 20.02.2018 14:55

w sprawie umorzenia należności za dostarczanie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 37/2018 20.02.2018 14:54

w sprawie rozłożenia na raty należności za dostarczanie wody i zrzut ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 36/2018 16.02.2018 12:37

w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Wójta Gminy Michałowice dokumentów z obwodów głosowania nr 1, 5 i 7 z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 34/2018 20.02.2018 14:53

w sprawie umorzenia należności za dostarczaną wodę z gminnego przyłącza wodociągowego

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 29/2018 14.02.2018 15:12

w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 26/2018 14.02.2018 15:11

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 25/2018 06.02.2018 13:58

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2018 rok

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 24/2018 06.02.2018 14:25

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby dzieci na dzień 30 września 2017r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 22/2018 05.02.2018 10:18

zmieniające Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 21/2018 01.02.2018 11:51

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 19/2018 01.02.2018 11:51

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 17/2018 01.02.2018 11:46

w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowejczytaj więcej
1 2 »