Urząd Gminy Michałowice

Rejestr zmian treści

Data Autor Akcja Zmiana
26.07.2022 11:20 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzenego - plany obowiązujące
26.07.2022 11:19 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzenego - plany obowiązujące
26.07.2022 11:18 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzenego - plany obowiązujące
26.07.2022 09:08 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy
26.07.2022 09:07 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy
25.07.2022 15:57 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.1.42.2022
25.07.2022 14:16 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.54.2022
25.07.2022 14:14 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.54.2022
25.07.2022 14:10 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.54.2022
25.07.2022 14:06 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.54.2022
25.07.2022 13:48 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.1.38.2022
25.07.2022 13:47 Artur Gregorek Dodanie ZP.271.2.54.2022
25.07.2022 12:47 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.1.38.2022
25.07.2022 12:16 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.51.2022
25.07.2022 10:42 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: Wyłożenie do publicznego wglądu
25.07.2022 10:41 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: Wyłożenie do publicznego wglądu
25.07.2022 09:19 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
25.07.2022 09:18 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
25.07.2022 09:18 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
25.07.2022 09:15 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
25.07.2022 09:15 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
25.07.2022 09:07 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych: Wesoła - cz. 2, Centrum - Reguły (zmiana)
25.07.2022 09:06 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych: Wesoła - cz. 2, Centrum - Reguły (zmiana)
25.07.2022 09:05 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych: Wesoła - cz. 2, Centrum - Reguły (zmiana)
25.07.2022 09:00 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja OBWIESZCZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych: Wesoła - cz. 2, Centrum - Reguły (zmiana)
22.07.2022 13:08 Agnieszka Bazga Modyfikacja Obwieszczenie OŚ.6220.11.2019
22.07.2022 12:47 Piotr Pawluk Dodanie OBWIESZCZENIE - WI-I.747.4.22.2022.DW
22.07.2022 12:45 Magdalena Zagalska Dodanie UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
22.07.2022 11:09 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.53.2022
22.07.2022 10:31 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.2.47.2022
21.07.2022 15:43 Marcin Walichnowski Modyfikacja ZP.271.1.42.2022 (usunięto)
21.07.2022 15:20 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.1.39.2022
21.07.2022 15:14 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.1.39.2022
21.07.2022 13:45 Agnieszka Bazga Dodanie Obwieszczenie OŚ.6220.2.2022
21.07.2022 13:30 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.1.39.2022
21.07.2022 13:28 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
21.07.2022 13:26 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
21.07.2022 12:37 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.1.39.2022
21.07.2022 12:33 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania
21.07.2022 12:32 Zofia Przetakiewicz Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzennego - plany w trakcie sporządzania Aktualny etap: Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
21.07.2022 11:09 Marcin Walichnowski Modyfikacja Plany zagospodarowania przestrzenego - plany obowiązujące
20.07.2022 17:27 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.1.42.2022
20.07.2022 17:27 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.1.42.2022
20.07.2022 17:27 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.1.42.2022
20.07.2022 17:26 Kinga Niedźwiecka Modyfikacja ZP.271.1.42.2022
20.07.2022 14:12 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.1.36.2022
20.07.2022 13:28 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.53.2022
20.07.2022 13:25 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.53.2022
20.07.2022 13:24 Artur Gregorek Modyfikacja ZP.271.2.53.2022
20.07.2022 13:18 Artur Gregorek Dodanie ZP.271.2.53.2022