Urząd Gminy Michałowice

Rejestr zmian treści

Data Autor Akcja Zmiana
24.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Sprawozdanie - pliki
24.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Budżet Dnia 10 marca 2003 Rada Gminy Michałowice uchwaliła budżet na rok 2003
24.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Załączniki
24.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Budżet - zalączniki
24.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Sprawozdanie - pliki
24.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Informator
24.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Sprawozdanie
23.01.2007 00:00 Jakub Sarnecki Modyfikacja Rejestry i ewidencje
23.01.2007 00:00 Modyfikacja Protokoły z posiedzenia Rady Gminy
22.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Telefony i kontakty
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko do spraw Kadrowo-Administracyjnych Zakres obowiązków stanowiska ds. Kadrowo Administracyjnych
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Radcy Prawni Zakres obowiązków Radców Prawnych
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Informatyki Zakres obowiązków stanowiska do spraw Informatyki
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Administracyjnych Zakres obowiązków stanowiska ds. Administracyjnych
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Sekretarz Gminy Zakres obowiązków Sekretarza Gminy
19.01.2007 00:00 Jakub Sarnecki Modyfikacja Referat Gospodarki Komunalnej Zakres obowiązków Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Planowania Przestrzennego Zakres obowiązków Referatu Planowania Przestrzennego
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Geodezji i Rolnictwa Zakres obowiązków Referatu Geodezji i Rolnictwa
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Zastępca Wójta Zakres obowiązków zastępcy Wójta
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej
19.01.2007 00:00 Jakub Sarnecki Modyfikacja Referat Budżetu i Finansów Zakres obowiązków Referatu Budżetu i Finansów
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Kancelaryjnych Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kancelaryjnych
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Zamówień Publicznych Zakres obowiązków Referatu do spraw Zamówień Publicznych
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Kultury i Spraw Społecznych Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kultury i Spraw Społecznych
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Pion Informacji Niejawnych Zakres obowiązków Pionu Informacji Niejawnych
19.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Telefony i kontakty
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Biuro Rady Zakres obowiązków Biura Rady
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Skarbnik Gminy Zakres obowiązków Skarbnika Gminy
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Władze Gminy
19.01.2007 00:00 Jakub Sarnecki Modyfikacja Referat Inwestycji i Remontów Zakres obowiązków Referatu Inwestycji i Remontów
19.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Spraw Obywatelskich Zakres obowiązków Referatu Spraw Obywatelskich
18.01.2007 14:30 Dariusz Ruta Modyfikacja Pion Informacji Niejawnych Zakres obowiązków Pionu Informacji Niejawnych
18.01.2007 00:00 Jakub Sarnecki Modyfikacja Referat Budżetu i Finansów Zakres obowiązków Referatu Budżetu i Finansów
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Kancelaryjnych Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kancelaryjnych
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Zamówień Publicznych Zakres obowiązków Referatu do spraw Zamówień Publicznych
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Kultury i Spraw Społecznych Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kultury i Spraw Społecznych
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Pion Informacji Niejawnych Zakres obowiązków Pionu Informacji Niejawnych
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Biuro Rady Zakres obowiązków Biura Rady
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Skarbnik Gminy Zakres obowiązków Skarbnika Gminy
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Spraw Obywatelskich Zakres obowiązków Referatu Spraw Obywatelskich
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko do spraw Kadrowo-Administracyjnych Zakres obowiązków stanowiska ds. Kadrowo Administracyjnych
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Radcy Prawni Zakres obowiązków Radców Prawnych
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Informatyki Zakres obowiązków stanowiska do spraw Informatyki
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Administracyjnych Zakres obowiązków stanowiska ds. Administracyjnych
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Sekretarz Gminy Zakres obowiązków Sekretarza Gminy
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Planowania Przestrzennego Zakres obowiązków Referatu Planowania Przestrzennego
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Referat Geodezji i Rolnictwa Zakres obowiązków Referatu Geodezji i Rolnictwa
18.01.2007 00:00 Dariusz Ruta Modyfikacja Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Zakres obowiązków stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej
17.01.2007 02:30 Dariusz Ruta Dodanie Pion Informacji Niejawnych Zakres obowiązków Pionu Informacji Niejawnych
17.01.2007 00:00 Marcin Walichnowski Modyfikacja Załączniki