Urząd Gminy Michałowice
30.06.2017 14:48

OBWIESZCZENIE GK.6220.06.2017

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że 28 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 446.2017, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3114W – ulica Regulska na odcinku od ulicy Bodycha do torów WKD
w Regułach na terenie gminy Michałowice.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z dokumentacją można się zapoznać
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w Regułach (pok. 106), w dniach:

  • Poniedziałek               9:00 – 17:00
  • Wtorek-Piątek            8:00 – 16:00

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:               Wojciech Grzeniewski

Referat:                                Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Tel.:                                       22 350 91 32

Załączniki

Data publikacji: 30.06.2017 14:48
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2017 14:48
Wyświetleń: 89
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż