Urząd Gminy Michałowice
13.11.2020 13:49

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dn. 04.11.2020 r

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 27.10.2020 r. informujące o wszczęciu postepowania na wniosek złożony przez Pana Sebastiana Węclewskiego, który działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie, w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11.03.2011., znak NN-404/P/136-RB/10 oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Zimna Woda na działce nr ew. 1/1 obręb WDW Helenów, gm. Michałowice w celu napełniania stawów oraz uzupełnienia strat na przesiąki i parowanie, oraz na piętrzenie wody Zimna Woda w km. 8+004, i na odprowadzanie wody ze stawów do rzeki Zimna Woda w km 6+540 jej biegu oraz wody z przesiąków przez groble do rzeki

Załączniki

Data publikacji: 13.11.2020 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2020 13:49
Wyświetleń: 21
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki