Urząd Gminy Michałowice
13.11.2020 11:19

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dn. 29.10.2020 r.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 29.10.2020 r. informujące o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek DEVEPROM Sp. z o.o. , ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu bez nazwy w km. 0+233 na działce nr ew. 90/2, obręb 0009 Opacz Mała oraz usługi wodne – odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych pochodzących z działek nr ew. 74/1, 316/4, 76/1, 77/1, 78, 79/1, 80/2, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 89/1, 90/2, 91/2, 92/1, obręb 0009 Opacz Mała, gm. Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 13.11.2020 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2020 11:19
Wyświetleń: 14
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki