Urząd Gminy Michałowice
12.01.2021 15:46

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dn. 31.12.2020 r

informujące o wszczęciu postepowania na wniosek p. Mariana Stelmacha, zam. ul. Środkowa 3, 05-816 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Bartosza Marciniaka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonaniu na nieruchomości o powierzchni 12 157 m2 obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie 75,63 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarze działek 595,21 i 595/22, obręb 0008 Opacz Kolonia, gm. Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 12.01.2021 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2021 15:46
Wyświetleń: 5
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż