Urząd Gminy Michałowice
03.12.2018 16:39

OBWIESZCZENIE UA.6733.20.2018

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61§4 k.p.a., w dniu 27 listopada  2018 r. zostało wszczęte na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej, budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie sieci kanalizacji deszczowej w działkach nr ewid. 29/7, 43/6 w obrębie geodezyjnym Suchy las oraz w działkach nr ewid. 217, 232/5, 249, 333/1, 333/6, 364 w obrębie geodezyjnym Sokołów, na terenie Gminy Michałowice.

 

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia wywieszenia ww. zawiadomienia w Urzędzie Gminy Michałowice, Referat Planowania Przestrzennego (Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1).

 

 

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 03.12.2018 16:39
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2018 16:39
Wyświetleń: 9
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki