Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

"Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego"

 

Gmina Miasto Pruszków w imieniu swoim oraz Partnerów tj. Gminy Michałowice oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program  wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z  otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

 

Więcej informacji o naborze na stronie:
http://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=683

 

Data publikacji: 14.12.2017 09:58
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 10:58
Wyświetleń: 43
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki