Urząd Gminy Michałowice
13.09.2019 10:38

Ogólne zabranie Mieszkańców Osiedla Michałowice

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 2 Statutu Osiedla Michałowice – Przewodniczący Zarządu Osiedla zwołuje ogólne zabranie Mieszkańców Osiedla Michałowice, które odbędzie się dnia 27 września 2019 r. – w budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15.
Pierwszy termin - godz. 19.00
Drugi termin - godz. 19.30

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 24.09.2018 r.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności ZOM za okres od 24.09.2018 r. do 26.09.2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków dla osiedla na rok 2020.
  7. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu osiedla na rok 2019.
  9. Sprawy wniesione.

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice

/-/ Agnieszka Lenard

 

Protokół z zebrania z dnia 24.09.2018 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 18:30.

Data publikacji: 13.09.2019 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2019 10:38
Wyświetleń: 63
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski