Urząd Gminy Michałowice
14.06.2018 13:04

PETYCJA WIELOKROTNA

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ O PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB ZMIANIE MPZP DLA DZIAŁEK NR 560, 561 I 633 PRZY AL. STARYCH LIP I UL. SANATORYJNEJ W KOMOROWIE.

 

Do Rady Gminy Michałowice wpłynęło 940 jednobrzmiących petycji.

 

(odwzorowanie przykładowej petycji)

 

Data złożenia pierwszej petycji: 24.04. 2018 r.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpatrywanie.

 

Stosownie do art. 11 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy do 14 lipca 2018 r.

 

Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Data publikacji: 14.06.2018 13:04
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 13:04
Wyświetleń: 389
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski