Urząd Gminy Michałowice
17.05.2019 11:02

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych zwołuje posiedzenie na dzień 27 maja 2019 r. (poniedziałek) na godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,
  2. zmieniająca uchwałę nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów  sportowych,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia  20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,
  4. zmieniająca uchwałę V/45/2019 Rady  Gminy  Michałowice  z dnia  15  lutego  2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami,
  5.  przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach,
  6. przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu”Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice- ETAP II,
  7. przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”,
  8. zmieniająca uchwałę Nr V/51/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących nawiązania współpracy Gminy Michałowice z Miastem Sulejówek przy realizacji na rzecz mieszkańców działań z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza mieszkańców, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste Powietrze, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych  źródeł ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 4. Sprawy wniesione.

 

Data publikacji: 17.05.2019 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019 11:02
Wyświetleń: 13
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż