Urząd Gminy Michałowice
20.01.2020 15:34

Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2011 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 z póź. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady Gminy Michałowice z prośbą o dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023
- do Sądu Rejonowego w Pruszkowie – 1 osoba
- do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 4 osoby
Data publikacji: 20.01.2020 15:34
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2020 15:41
Wyświetleń: 22
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski