Urząd Gminy Michałowice
13.09.2019 15:01

Zebranie Wiejskie sołectwa Sokołów

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Sokołów – sołtys sołectwa Sokołów zwołuje Zebranie Wiejskie dnia 23 września 2019 r. – w Sokołowie ul. Wspólnoty Wiejskiej (świetlica Oaza Spokoju):
Pierwszy termin - godz. 18.00
Drugi termin - godz. 18.30

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 12.07.2019 r.
  5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 12.07.2019 r.
  6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 12.07.2019 r. do dnia 22.09.2019 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
  8. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2020.
  9. Sprawy wniesione.

 

Sołtys

/-/ Bartosz Lewandowski

 

Protokół z zebrania z dnia 12.07.2019 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 18:00.

Data publikacji: 13.09.2019 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2019 15:01
Wyświetleń: 8
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski