Urząd Gminy Michałowice
07.10.2014 08:47

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 6 października 2014 r.

Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwo Opacz Kolonia

Michałowice, ul. Szkolna15, Zespół Szkół , Gimnazjum,

(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) wózek inwalidzki

2

sołectwa: Opacz Mała, Michałowice,

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 2 do Nr  8), Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30), Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, Radosna, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 90), Rynkowa,  Słowackiego, Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35B oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok,

Michałowice, ul. Szkolna15,

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa

3

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja, Aleje Jerozolimskie 271, Aleja  Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Kolejowa (od  1 Nr  do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Krótka, Kuklińskiego,  Kwiatowa, Lotnicza, Ludowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Partyzantów, Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Raszyńska (od Nr 2 do Nr 52 oraz od Nr  1 do Nr 43), Regulska, Rumuńska, Słoneczna, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Świerkowa, Św. Kazimierza, Wojska Polskiego,  Żwirki i Wigury, Żytnia,

Michałowice, ul. Szkolna15,

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa

4

sołectwo Reguły

Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1,  budynek Urzędu Gminy,

(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) wózek inwalidzki

 

5

sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

 

Pęcice, ul. Zaułek 7

świetlica wiejska

 

6

sołectwo Komorów ulice: Aleja Starych Lip (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 51), Aleja Kasztanowa (strona nieparzysta) , Bugaj, Główna, Kaliszany, Miodowa Myśliwska, Nad zalewem, Niecała, Norwida (strona parzysta od Nr 6A do Nr 32), Owocowa, Paproci, Pod Borem, Polna, Południowa, Północna, Różana, Rumiankowa, Sadowa, Sanatoryjna, Słoneczna, Stara Droga, Stare Sady, Starego Dębu, Tęczowa, Turystyczna, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zielna

Komorów,

ul. Kaliszany 18
 

świetlica wiejska,

 

7

osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja Kasztanowa (strona parzysta), Berylowa, Bursztynowa, Ireny, Jaspisowa, Kaszubska, Koralowa, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podhalańska, Podlaska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, Waldemara,

 

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Szkoła Podstawowa

8

osiedle Komorów ulice: 3Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Akacjowa, Aleja  M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, Kolejowa, Komorowska, Kotońskiego,  Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16),  Kraszewskiego, Kredytowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Nowowiejska, Ogrodowa,  Okrężna (od Nr 1 do Nr 17),  Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3),  Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), Sosnowa, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna, Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16),  Zaciszna, Żabia, Żwirowa

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Szkoła Podstawowa
 

9

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Aleja  M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64), Aleja Starych Lip (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30) , Chopina, Janowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47),Norwida (strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11), Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Plac Paderewskiego,  Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Sobieskiego, Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, Zamojskiego, Żeromskiego,

Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Szkoła Podstawowa

10

osiedle Granica

Nowa Wieś,  ul. Główna 96

Zespół  Szkolno-Przedszkolny

(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych) wózek inwalidzki

11

sołectwo Nowa Wieś

Nowa Wieś,

ul. Główna 52A

 

Świetlica wiejska

 

  1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia  27.10.2014 r. mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
  2. Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Termin składania w Urzędzie Gminy wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7.11.2014 r.
  3. Wyborcy niepełnosprawni w terminie do 12.11.2014 r. mogą składać w Urzędzie Gminy wniosek  o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie glosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
  4. Do celów głosowania korespondencyjnego wyznacza się wszystkie obwodowe komisje wyborcze.

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada  2014 r. (niedziela) będą otwarte w godzinach 7:00 – 21:00.

      Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Grabka

 

Data publikacji: 07.10.2014 08:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 756
Autor: Zofia Idzikiewicz