Urząd Gminy Michałowice
08.02.2022 21:35

KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW

Szanowni Mieszkańcy!
 
Informujemy, że od  31 stycznia 2022 r. pracownicy Urzędu Gminy Michałowice kontrolują nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Kontrole odbywać się będą w godzinach 11:00 - 17:00.
Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół.
Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji a:
  • nie posiada kompostownika przydomowego, lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. 
Konsekwencją wydania powyższej decyzji jest poza utratą prawa do ulgi, także możliwość ponownego ubiegania się o nią dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
 
Rafał Raczyński
Kierownik Referatu, Podatków, 
Opłat Lokalnych i Windykacji
Data publikacji: 08.02.2022 21:35
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2022 21:38
Wyświetleń: 95
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski